Mikrometre?
Cisimlerin ölçülerini 1/1000 mm hassasiyetle ölçmeye yarayan Mikrometre, Nace’nin sunduğu tüm hizmetlerde, müşterilerine gösterdiği yüksek düzeyde hassasiyet anlayışını temsil etmektedir.
Kronoloji
 • 1950 : NACE Kuruluşu

  İsmi oluşturan heceler “NA” Nazmi Engini’i, “CE” Cevdet ZORAL’ı ifade etmektedir. Eğitimleri itibari ile Nazmi ENGİN Kimya Mühendisi, Cevdet ZORAL Makine Teknikeridir. Kendileri iş hayatlarına kamu sektöründe çalışmakla başlamışlardır.

 • 1952 : NACE Demir ve Döküm Atölyesi

  Nazmi Engin ve Cevdet Zoral edindikleri deneyimler sonucu serbest piyasada çalışmaya karar vermiş, Nazmi Engin'in şahsen kurduğu Pik, Bronz ve benzeri dökümleri yapan dökümhaneye Cevdet Zoral'ın iştiraki ile 08 Eylül 1952 yılından ortaklık sözleşmesini imzalayarak, Ankara'nın Yeni Sanayi Çarşısı 2.Caddesi'nde "NACE Demir ve Döküm Atölyesi" ismi ile bir atölye kurmuşlar ve işe başlamışlardır. Bu dönemde; piyasanın ihtiyacı olan muhtelif demir işleri, çeşitli maden dökümleri taleplerini karşılamışlar; işleme tezgahı, kaynak makineleri ve çeşitli alet-edevat takviyesi ile, üretim faaliyetlerini gerçekleştirmişler; özellikle kamu sektörünün döküm taleplerini, tarım kesiminde ihtiyaç duyulan ziraat römorklarını imal ederek Ziraat Bankası'nın romörk alması için ziraatçiye verdiği kredi karşılığında üretim yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaşmışlardır. Bu arada inşa edilmekte olan Sarıyar Barajı'nın ankraj cıvatalarının imalatını, kendilerine has bir usulle gerçekleştirerek, ihale makamına teslim ederek atölyeyi fabrika haline getirecek faaliyetlerin temellerini atmışlardır.

 • 1960 : Beton Hazırlama Tesisleri ve İlk Konkasör İmalatı

  İşlerin bu şekilde gelişmesi ile, 1957 yılı sonuna kadar gelinmiş, 01.03.1957 tarihinde ortaklık Limited Şirket haline dönüştürülmüştür. Bu statü değişikliği, kuruluşun ikinci evresini oluşturmaktadır.Yurt içinde inşaat sektöründe piyasanın canlı olduğu bir dönemdir. NACE bu sektörün ihtiyaçlarının geçen süreler içinde artmakta olduğunu görerek, Beton hazırlama tesislerinin üretimi projelendirilmiş, ilk etapta Betoniyer, yerden kumandalı ve yukarıdan askılı vinçlerin seri olarak üretimine geçilmiş, inşaat müteahhitlerinin hizmetine sunmuş, bu konuda Yurtiçinde üretim yapan İLK firma olmuştur. Bu üretimi gerçekleştirmek için, gereksinimi olan tezgah,alet ve edevat temin edilerek, üretim personeli sayısı arttırılmış ve personele eğitim verilmiştir. İşlerin bu şekilde gelişmesi üzerine; yine inşaat konusu dahilinde olan, yol inşaatı ve buna ek olarak maden sektörünün gereksinimi olan maden cevherinin zenginleştirilmesinde kullanılan makine ve tesislerin üretimlerinin projelendirilmesi, üretimine önem verilmiş, bu konuda da lider firma olmayı başarmıştır. 24 Temmuz 1969’ da ise ilk konkasör imalatını gerçekleştirerek, gelecek 30 yılda Türkiye’de en iyi konkasörleri yapan firma olma yolunda temeller atılmıştır.

 • 1970 : Yeni Tesis ve İhracat

  NACE işlerinin her yıl gelişmesi karşısında, üçüncü evre olarak Yeni Sanayi Çarşısında zaman içinde büyütülen atölyenin, bu kez İstanbul Yolu 10.Km' de, 1970 yılında satın alınan, 19.000 m2 'lik araziye inşa edilecek, Fabrika Tesisleri konusuna karar verilerek, inşaata başlanmış ve 1973 yılında yeni tesislerine taşınılmış, Makine ve ekipmanlar yenilenmiş, üretim kadroları ve İdari ve Mali kadrolar arttırılmış, daha modern bir tesiste üretime geçilmiştir. İştigal konusunda gelişmelerin devamı yurt içinde taleplerin artması üzerine, üretimin yurt dışına da pazarlanması konusuna önem verilerek, ihracata başlamıştır.

 • 1986 : NACE Pazarlama Kuruluşu

  Şirket konusunda yurt içinde lider firma haline gelmesi ve ciro açısından 500 büyük firma arasına gelmesi bu dönemde gerçekleşmiştir. Bu döneme kadar üretim ve satış faaliyetleri şirkette mevcut kadrolar tarafından yürütülmekte iken NACE Makine Sanayi Ltd.Şti.'nin iştigal konusunun dışında, NACE imalatı ürünlerin yurt içinde ve dışında pazarlanması, imalatta ihtiyaç duyulan, yurt dışından temin edilmesi gereken parçaların ithalatının yapılması ve özellikle diğer ticari faaliyetlere geçilerek, kar temini için NACE Pazarlama ve Ticaret A.Ş. unvanlı Pazarlama Şirketi kurulmuş ve 02.04.1986 yılında fiilen faaliyete geçilmiştir. Bu değişiklikteki asıl amaç, Limited Şirketin tüm faaliyetlerini, araştırma, ürün geliştirme, çeşitleme ve kalite üzerine yoğunlaştırılması, pazarlama işlerinde yeni kurulan Anonim Şirkete bırakılması olmuştur.

 • 1989 : Anonim Şirket Ve Yeni Fabrika

  Üçüncü evrede gerçekleştirilen bu faaliyetler 1988 yılının sonuna kadar tamamlanmış, bundan sonraki dönemde Limited Şirket olan hukuki statünün Anonim Şirket haline dönüştürülmesine karar verilerek Limited Şirketin tüm varlığı ile Anonim Şirkete devrine Haziran.1989 tarihinde karar verilerek hukuki işlem tamamlanarak, ve 22.06.1989 yılında Şirket Anonim olarak tescil ve ilan edilmiştir. Anonim Şirketin dördüncü evresi olan bu dönemde en -önemli gelişme Ankara Sincan Sanayi Bölgesi'nde talep edilen ve NACE' ye tahsis olunan 29 dönümden oluşan arsada yapılacak olan Fabrika Atölyesi, İdari ve Sosyal Binaların yapılan proje çerçevesinde 1989 yılında başlanılmış, İnşaat Eylül.1987 tarihinde tamamlanmış, bu tarihten sonra İstanbul Yolu lO.Km'de bulunan Atölyeler yeni Fabrikaya karar verilerek Ekim.1997'de Anonim Şirket yeni fabrikasında çalışmaya başlamıştır.

 • 1998 : ISO Sertifikaları

  NACE, uzunca bir süredir Kalite Yönetim Sistemlerini geliştirmek amacıyla geniş kapsamlı faaliyetler yürütmüş ve elde edilen sonuçlarla, NACE Makine Endüstrisinin 08.01.1998 tarihi itibariyle ISO 9001 gereksinimlerini karşıladığına dair değerlendirilmiş ve tescil edilmiş olan Kalite Yönetim Sistemini onaylamış olan bu ISO 9001 sertifikasını elde etmiştir.

 • 2014 : NACE Bir Dünya Devi

  Dönemler halinde büyüyen ve gelişen NACE Makine Sanayi A.Ş. ve bağlı Nace Pazarlama ve Tic. A.Ş.’ nin, bu gelişmeyi sermayesinin artması, zamanın zorunlu kıldığı modern tezgahlarla donatılması ve konusunda uzman kadrosu ile yurdun dört bir yanında olduğu gibi dünyada da Nace kalitesi kendini kanıtlamıştır. Günümüze geldiğimizde Nace Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi dünyada Kuzey Afrika Ülkeleri’nden Rusya’ya, Afganistan’dan Sırbistan’a ürünlerini ulaştırmıştır.     1952 yılında küçük bir tezgah ile çalışmaya başlayan NACE adeta tarih yazarak günümüzde de hem yurt içinde hem dünyada kırma eleme tesislerinde ve beton santrallerinde kalitenin adı haline gelmiştir.